Harangjaink

image

A tolcsvai református gyülekezet épülendő új templomának 1866-ban elkészült új harangjai 1867 október 19-én kerültek a toronyba.
Készítője a harangoknak Valczer Ferenc budapesti harangöntő mester, ki két díszes harangunkat készítette. Nagyobbikat Tolcsvai Nagy Ignátcz úr adományozta, mely jubileumi darab a 100. számot viseli, kisebbiket Mezőssy László úr, mely a 103. számot viseli.
A két tolcsvai nemes földbirtokos nagybecsű ajándékával fejezte ki a református ekklésiához való tartozását.

A kisebbik harangunkat,mely 496 kg volt, hadi célokra felajánlotta egyházunk ellenszolgáltatás ellenében 1917-ben.
Az egyházunk birtokában lévő kis csengettyű, amely 31 kg-ot nyomott, és 1898-ban újra öntöttek, Az új templom tornyában is használták, de a régi imaház gyülekezetére hívta az embereket, jóval távolabb eső‘ helyen, a város közepén (a kastély parkjával szemben). A kis harang is hadi célokat szolgált.
A nagyobbik harangunk megsérült. 1979 május 26-án nagy viharban egy villámcsapás tönkretette a toronyban a hajtóművet, és a harang is megsérült, ha kicsit másképpen is, de még szólt, egészen szeptember 9-ig.
1980 márciusának utolsó vasárnapján harangszentelés volt a templomunk udvarán. Az acélharangot Diósgyőrben készítették el, melynek súlya 400 kg. Ez a harang pótolta az első világháborúban hadicélokra elvitt harangot.
A villámcsapás okozta sérülésből kifolyólag használhatatlanná vált nagy harangunkat 2002 február 6-án nagylelkű adományával pótolta Fodor József (USA) főgondnok. A 774 kg súlyú ércharangot Gombos Lajos harangöntő készítette Őrbottyánban. A harang felirata: ”Isten dicsőségére adományozta Fodor József főgondnok a Tolcsvai református egyháznak a 2002.évben.”

Szerző: Kádas Dániel presbiter

image