Ünnepi versek

image


A tolcsvai református templom 75-ik megünneplésére készült verset Győry Kálmán erdőhorváti lelkész 1939 október elsejére készítette el. A 150. évfordulós alapkő letétel és főgondnok úr megünneplése alkalmából készült egyháztörténetre alapuló két verset Kádas Dániel tolcsvai presbiter készítette.


image

Dicső férfiMagasból nézel reánk most, Mit mondunk idelent reád most. Te voltál ki egyházunkat jó sorba vitted, Nagy érdemeidért hálásak vagyunk néked.

Óh,dicső férfi tetteidet már el nem veheti senki, Óh buzgó főgondnokunk,fáradoztál értünk. Óh drága szőlősgazdánk mint mást,bort is adtál nékünk. Harangodat láthatjuk s csodálhatjuk most is.

Bölcs gondolataiddal vezéreltél minket,javaiddal is segítettél minket. Nemcsak egyházunkat pártfogoltad végig,másfél tucat Keresztgyermeket óvtál,s védtél végig.

Óh Tolcsvai Nagyunk te vagy mint Ignáczunk mit mondhatnánk még rólad, tudnánk még folytatni,de el kellene még jönni holnap szűkszavúan csak ennyit mondunk rólad,hogy más megemlékezéskor másnak is jusson majd szózat.
/ Kádas Dániel /A mi dicső templomunkLelkünknek oly becses égi háza Óh te egyszerű és gyönyörű belsősége,s ima háza Másfél évszázada várod híveidet harangszóval íme Viharoktól tépázva tekintesz reánk és városunkra szépen te legmagasabb égi házunk,evangélikus imaházunk Oly sok embert hívtál magadba ennyi éve,s nem hiába

Óh dicső templomunk harmadszor ünneplünk most téged, S reméljük még nagyon sokszor köszöntünk majd téged Harangjaid megkoptak,de pótoltuk őket,pótoltuk orgonasípjaidat S hangjuk ugyanolyan szépek Belsőséged éppúgy mint régen,mint amikor megszenteltek téged Sok imádságnak adtál helyet,szép időben hűvösséget. Hűvösségben üdvösséget

Falaid közt a múltunkat ,s régi imaházunk köveit is beépítve őrzöd, Kapszuládban az utókor számára is értékes adatokat őrzöl. Sok iskolást neveltél tisztességre s jóra,házasságot is köttettél szép számban sorba.

Kérjük az Istent adjon e házból még sok áldást az emberiségre.
/ Kádas Dániel /